Għaqda Kultura Festi Mġarr

President – Mr. Michael Farrugia
Viċi – Mr. Edward Germani
Segretarju – Ms. Margaret Vella
Tel – 99887220
Sit Elettroniku – www.santamarijamgarr.com
Indirizz Elettroniku – [email protected][email protected]

Informazzjoni

Għaqda magħmula minn numru ta’ volontiera fil-parroċċa li tieħu ħsieb torganizza attivitajiet socjali u kulturali u tigbor il-fondi biex torganizza il-festi esterni ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema. Tgħin ukoll għaqdiet volontarji nazzjonali.