Għaqda Patrimonju u Festa Mġarr

President – Mr. Michael Farrugia
Viċi – Mr. Robert Attard
Segretarju – Mr Edward Germani
Tel – 21578424 / 99771873
Sit Elettroniku – www.patrimonjufestamgarr.org
Indirizz Elettroniku – [email protected]

Informazzjoni

Għaqda magħmula minn numru ta’ volontiera fil-parroċċa li tieħu ħsieb torganizza attivitajiet socjali u kulturali u tigbor il-fondi biex torganizza il-festi esterni ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema. Tgħin ukoll għaqdiet volontarji nazzjonali.