Waste Management

Verżjoni bil-Malti (Maltese version)

L-iskart għandu jkun barra fis-7:00am quddiem il-bieb tar-residenzi tagħkom u mhux quddiem bieb ħaddieħor jew f’xi kantunieri.

Borża s-Sewda (skart imħallat) – Tinġabar kull nhar ta’ Tnejn, Ħamis u Sibt. Dawk li joqgħodu fl-irħula ż-żgħar bħal Binġemma, Santi, Palma eċċ. għandhom jikkuntattjaw lill-Kunsill Lokali għal aktar informazzjoni.

Borża l-Griża (riċiklaġġ)Tinġabar kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa. Fiha għandu jkun hemm karti, ħadid u plastic.

Borża Bajda (skart organiku)  – Tinġabar kull nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa. Dawk li joqgħodu fl-irħula ż-żgħar bħal Binġemma, Santi, Palma eċċ. għandhom jikkuntattjaw lill-Kunsill Lokali għal aktar informazzjoni.

Ġbir ta’ Ħġieġ – Il-ħġieġ jinġabar kull l-ewwel Ġimgħa u tielet Ġimgħa tax-xahar.

*****

Bulky refuseIl-ġbir ta’ skart goff isir kull nhar ta’ Tlieta. Min jixtieq jagħmel użu minn dan is-servizz bla ħlas, għandu jikkuntattja l-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill sal-Gimgħa 12.00pm.

Civic Amenity sites www.wasteservmalta.com/facilities


English version (Verżjoni bl-Ingliż)

All waste should be taken out of 7:00am, in front of the residence door and not in front of other residents or streets corners.

Black Bag (mixed waste) – Collected every Monday, Thursday and Saturday. Those residing in hamlets such as Binġemma, Santi, Palma etc should contact the local council for more information.

Grey Bag (recycling) – Collected every Tuesday and Friday. These bags should contain paper, metal and plastic.

White Bag (Organic waste) – Collected every Monday, Wednesday and Friday. Those residing in hamlets such as Binġemma, Santi, Palma etc should contact the local council for more information.

Glass Collection – Collected every first Friday and third Friday of the month.

*****

Bulky RefuseCollection is carried out every Tuesday. Those who would like to make use of this free of charge service are encouraged to contact the Local Council Administrative Office by Friday 12.00pm.

Civic Amenity siteswww.wasteservmalta.com/facilities

Fuljett Skart 2020
Waste Flyer 2020
Fuljett Skart 2020
Waste Flyer 2020