Waste Management

Verżjoni bil-Malti (Maltese version)

L-iskart għandu jkun barra fis-7:00am quddiem il-bieb tar-residenzi tagħkom u mhux quddiem bieb ħaddieħor jew f’xi kantunieri.

Borża s-Sewda (skart imħallat) – Tinġabar kull nhar ta’ Tnejn, Ħamis u Sibt. Dawk li joqgħodu fl-irħula ż-żgħar bħal Binġemma, Santi, Palma eċċ. għandhom jikkuntattjaw lill-Kunsill Lokali għal aktar informazzjoni.

Borża l-Griża (riċiklaġġ)Tinġabar kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa. Fiha għandu jkun hemm karti, ħadid u plastic.

Borża Bajda (skart organiku)  – Tinġabar kull nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa. Dawk li joqgħodu fl-irħula ż-żgħar bħal Binġemma, Santi, Palma eċċ. għandhom jikkuntattjaw lill-Kunsill Lokali għal aktar informazzjoni.

Ġbir ta’ Ħġieġ – Il-ħġieġ jinġabar kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

*****

Bulky refuseIl-ġbir ta’ skart goff isir kull nhar ta’ Tlieta. Min jixtieq jagħmel użu minn dan is-servizz bla ħlas, għandu jikkuntattja l-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill.

Bring-in-Sites L-Imġarr għandu sit li jinsab fi Triq Ganfra. F’dawn il-bins ir-residenti huma mħeġġa sabiex jarmu plastik, karti u metal biss, skont kif inhu indikat.

Civic Amenity sites www.wasteservmalta.com/facilities


 

English version (Verżjoni bl-Ingliż)

All waste should be taken out of 7:00am, in front of the residence door and not in front of other residents or corners of streets.

Black Bag (mixed waste) – Collected every Monday, Thursday and Saturday. Those residing in hamlets such as Binġemma, Santi, Palma etc should contact the local council for more information.

Grey Bag (recycling) – Collected every Tuesday and Friday. These bags should contain paper, metal and plastic.

White Bag (Organic waste) – Collected every Monday, Wednesday and Friday. Those residing in hamlets such as Binġemma, Santi, Palma etc should contact the local council for more information.

Glass Collection – Collected every first Friday of the month.

*****

Bulky RefuseCollection is carried out every Tuesday. Those who would like to make use of this free of charge service are encouraged to contact the Local Council Administrative Office.

Bring-in-Sites – In Imġarr we have one site in Triq Ganfra. In these bins one can dispose plastic, paper and metal, as instructed on them.

Civic Amenity siteswww.wasteservmalta.com/facilities