Past councils

Is-Seba’ Leġislatura – Data tal-Elezzjoni 2013

L-Imgarr_0048

Mix-xellug għal-lemin: Cyprian Dalli – Segretarju Eżekuttiv, Eman Vella – Deputat Sindku, Paul Vella – Sindku, Clayton Gauci – Kunsillier, Elizabeth Ebejer – Kunsillier, Mario Sammut – Kunsillier

Is-Sitt Leġislatura – Data tal-Elezzjoni 2009

Mgarr (2)

Mix-xellug għal-lemin – Christine Lewis – Segretarju Eżekuttiv, Clayton Gauci – Kunsillier, Paul Vella – Sindku, Eman Vella- Viċi Sindku, Maria Said – Kunsillier.

Assenti – Giovanni Gatt – Kunsillier

Il-Ħames Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 2006

Mix-xellug għal-lemin – Agostino Ebejer – Kunsillier, David Battistino – Kunsillier, Victoria Sammut – Kunsillier, Giovanni Gatt – Viċi Sindku, Paul Vella – Sindku, Christine Falzon – Segretarju Ezekuttiv

Ir-Raba’ Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 2003

Mix-xellug għal-lemin – David Battistino – Kunsillier, Giovanni Gatt – Viċi Sindku, Paul Vella – Sindku, Michael Farrugia – Kunsillier, Carmen Gauci – Kunsillier, Christine Falzon – Segretarju Eżekuttiv

It-Tielet Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 2000

Mix-xellug għal-lemin – Giovanni Gatt – Viċi Sindku, Paul Vella – Sindku, Michael Farrugia – Kunsillier, David Battistino – Kunsillier, Lazzarus Grima – Kunsillier, Edgar Sammut – Segretarju Eżekuttiv.

It-Tieni Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 1997

 

Mix-xellug għal-lemin – Francis Chircop, Victor Camilleri – Sindku, Giovanni Gatt – Kunsillier, Nikola Muscat – Kunsillier, Carmelo Galea – Kunsillier, Paul Vella – Viċi Sindku.

L-Ewwel Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 1994

Mix-xellug għal-lemin – Giovanni Gatt – Kunsillier, Victor Camilleri – Sindku, Edgar Sammut – Segretarju Eżekuttiv, Carmelo Galea – Kunsillier, Paul Vella – Viċi Sindku, Paul Bartolo – Kunsillier.