Services

Verżjoni bil-Malti (Maltese version)

Customer CareGħall kull tip ta’ lmenti jew suġġerimenti wieħed għandu jinforma l-Kunsill, fejn kull ilment / suġġeriment jiġi riferut immedjatament lill-entitajiet ikkonċernati. Il-Kunsill għandu ukoll formoli ta’ entitajiet varji u joffri stampar ta’ karti f’ammonti żgħar.

Permessi –Il-Kunsill joħroġ permessi għal: skip, divertiment, bbq, makkinarju, depożitu ta’ mwejjed / siġġijiet, u kiosks. Dawk li għandhom bżonn xi permess għandhom jiġu sa tlett ijiem qabel id-data mixtieqa u magħhom irid ikollhom il-karta tal-identita’.  Dawk li jixtiequ jissottomettu l-applikazzjoni għal permess onlajn, jistgħu jidħlu fil-link t’hawn taħt:

Online permit

PagamentiIl-Kunsill Lokali tal-Imġarr jaċċetta dawn il-pagamenti: ċens tal-artijiet, liċenzji ta’ ħwienet u kontravenzjonijiet. Dawk li jixtiequ jikkontestaw xi kontravenzjoni jistgħu jagħmlu dan billi jikkontestawha online fuq www.les.gov.mt jew jibgħatu ittra lill-Bord tal-Petizzjonijiet, PO Box 41, Valletta jew jitilgħu t-tribunal skont l-appuntament imniżżel fuq il-kontravenzjoni skont l-indirizzi t’hawn taħt:

  • Reġjun Tramuntana, 112, Triq Ġulju, San Pawl il-Baħar
  • Reġjun Ċentru, Kunsill Lokali tal-Imsida, Pjazza Menqa, l-Imsida
  • Reġjun Nofsinhar, 395, Triq ir-Rebħa, Ħal Qormi
  • Reġjun Xlokk, 73, Triq Santa Marija, Ħal Tarxien
  • Reġjun Għawdex, Banca Guratele, Vjal l-Indipendenza, Victoria, Għawdex

Biljetti għat-Tempji – Minn Settembru tal-2010, il-Kunsill Lokali tal-Imġarr beda jaċċetta x-xiri ta’ biljetti għas-siti ta’ Ħaġrat u ta’ Skorba. Dawn is-siti jiftħu kull nhar ta’ Tlieta, Ħamis, u Sibt mid-9:00am sal-5:00pm. Il-prezzijiet huma:

              Tempju wieħed           Combo

Adulti:         € 3.50                         € 6.00

Anzjani:     € 3.00                         € 5.00

Studenti:     € 3.00                         € 5.00  

Tfal 6-11:    € 2.50                         € 4.50

L-Anzjani u studenti għandhom juru karta ta’ identifikazzjoni.


 

English version (Verżjoni bl-Ingliż)

Customer Care – For any type of queries and suggestions one can inform the council where action is taken by the council or passed on to the concerned entuties. At the council one can find gorms of various entities and offers photocopy and printing on small amounts.

Permits The Local Council issues permits for: skips, activities, bbqs, machinery, use of tables and chairs, and kiosks. Those in need of a permit should come three days prior the date of permit and should bring their identity card.  Those who would like to apply for a permit online, may click on the link below:

https://mgarr.permitsystem.online/signup

Payments We accept payments for the following: landrent, trade licenses, and contraventions. Those wishing to appeal any contravention may do so by doing it online on www.les.gov.mt or send a letter to the Petitions Board, PO Box 41, Valletta or go to their tribunal appointment at addresses below:

  • Reġjun Tramuntana, 112, Triq Ġulju, San Pawl il-Baħar
  • Reġjun Ċentru, Kunsill Lokali tal-Imsida, Pjazza Menqa, l-Imsida
  • Reġjun Nofsinhar, 395, Triq ir-Rebħa, Ħal Qormi
  • Reġjun Xlokk, 73, Triq Santa Marija, Ħal Tarxien
  • Reġjun Għawdex, Banca Guratele, Vjal l-Indipendenza, Victoria, Għawdex

Heritage tickets As from September 2010, the Imġarr Local Council began to issue tickets for Ta’ Ħaġrat and Ta’ Skorba. These sites open on Tuesday, Thursday and Saturday from 9:00am till 5.00pm. The prices are:

                            Single Temple           Combo

Adults:                        € 3.50                    € 6.00

Seniors:                      € 3.00                    € 5.00 

Students:                    € 3.00                    € 5.00

Children 6-11yrs:     € 2.50                    € 4.50

Seniors and students should present an identification card.