Djakonija Parroċċa Santa Maria Mġarr (parti mill-Caritas)

President – Ms. Doris Vella
Viċi – Ms. Maria Muscat
Segretarju – Ms. Giovanna Bugeja
Tel – 21573251

Informazzjoni

Norganizzaw laqgħat u ħarġiet għall-anzjani. Inżuru l-morda u nies bi bżonnijiet speċjali fi djarhom kif ukoll Imġarrin li jinsabu fid-djar tal-anzjani u l-pazjenti fl-Isptar Monte Karmeli. Ngħinu familji bi problemi soċjali. Norganizzaw it-tqassim tal-ikel tal-Ewropa.